Activiteiten en bezoekers.


Open monumentendag:

Open monumentendag september 2019.

Op de tweede zaterdag in september, 7-9-2024 bent u welkom van 10 tot 16.00 uur.

Al vele jaren komen er op Open Monumentendag gemiddeld 200 personen een kijkje nemen op het kerkhof. Leden van het kerkhofteam willen u met alle plezier informeren over het wel en wee van personen begraven op het kerkhof achter de Dorpskerk. U bent van harte welkom op de historische grond, vele eeuwen de algemene begraafplaats van Voorschoten.

Je leeft in de harten die je achterlaat, je sterft niet.

11 September 2021: “Het dorp van toen en nu” Monumenten van Voorschoten in beeld. Met onder anderen de Dorpskerk en kerkhof. OGLV organiseerde Open Monumentendag 2021 op een andere manier. Met Studio Gradi werd een film met verhalen over onze Voorschotense monumenten gemaakt. De film kan men zien op de website van OGLV.


Bezoekers:

4 maart 2022. Raadsleden van de gemeenteraad van Voorschoten hebben het kerkhof bezocht en een rondleiding gekregen. Het kerkhof is een gemeentelijk monument net als de Dorpskerk. De raadsleden kregen informatie over verschillende personen die van belang waren voor het wel en wee van het dorp.

foto: raadslid C. Bremmer.


7 april 2022. Leerlingen van het Lodewijk Makeblijde College uit Poperinge (België) hebben de Dorpskerk en het kerkhof bezocht. Waarom kwamen zij langs? Zij wilden graag zien waar Lodewijk Makeblijde in 1630 is begraven.

In de Dorpskerk.

Na een presentatie in de Dorpskerk hebben zij op het kerkhof, waar het kerkhofteam met linten het koor, 11m diep en 8m breed, van de vroegere kruiskerk had uitgezet, stil gestaan bij de plek waar hij werd begraven.

Lodewijk Makeblijde werd op 24 maart 1565 geboren. Van 1611 tot 1630 werkte hij bij de Holland Mission, gevestigd te Delft waar een clandestiene kerk stond in brouwerij “De drie Haringhen“. De Jezuïeten waren heel actief in de toenmalige “Hollandse Missie  (of: Zending)” die  er op gericht was te voorkomen dat het protestantisme ingang vond, respectievelijk op het behoud van katholicisme in zoveel mogelijk gebieden. Dit alles tot steun van de katholiek gebleven bewoners, ook op het platteland en in Voorschoten. In 1621 werd hij overste van de Jezuïetenmissie in onze streken. Een wet in 1622 verordineerde Jezuïeten de Republiek binnen 6 dagen te verlaten. Makeblijde dook onder. De ergste periode van vervolging door schout Jan Vockestaert in Delft van jezuïeten liep van 1621-1629.  Hij overleed in Delft op 17 augustus 1630. Het lichaam werd s-nachts met een (trek)schuit uit Leidschendam in Delft opgehaald en naar Voorschoten overgebracht. Hij werd begraven in het koor van de Dorpskerk. Op de grafzerk stond:     “Godt maekt hem blijde”

Op het kerkhof.

Tijdens de Tachtig jarige oorlog moest Pastoor Volkert Nicolaasz  in 1573 Voorschoten ontvluchten. De zwaar beschadigde katholieke Sint Laurentius kerk werd protestants: Nederduits-Gereformeerd. In Nederland is het gereformeerde protestantisme, dat is gebaseerd op het calvinisme, de dominante stroming binnen het protestantisme geworden. Daarnaast was het lutheranisme in Nederland eerder een belangrijke stroming binnen het protestantse christendom. In 1645 was Cornelis van Schaick de eerste pastoor in Voorschoten na de reformatie.