“Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten”

Voor het eerst verschijnen met deze publicatie twaalf verhalen over de geschiedenis van de Dorpskerk en de bijbehorende gebouwen. Ongeveer in de elfde eeuw is op het hoger gelegen deel van Voorschoten de eerste kerk gesticht, gewijd aan Sint-Laurentius. Waarschijnlijk was deze kerk van hout. De opvolger was van tufsteen en die daarna van baksteen. De ambachtsheren, die de rechtsmacht bezaten, worden gezien als de stichters van de kerk. Hun invloed en stoffelijke en financiële steun hielden de kerk negen eeuwen lang in stand. Vanwege de uitgestrektheid van de parochie bediende men zich ook nog van drie buitenkapellen: aan de Hofweg, in Wilsveen en in Veur. Het beleg van Leiden berokkende kerk, toren en pastorie veel schade. Slechts gedeeltelijke herbouw volgde. In 1868 maakte de eeuwen oude kerk plaats voor een nieuw gebouw in neogotische stijl. In 1960, 2000 en 2020 werd de kerk inwendig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de ambachtsheer en particulieren bezorgden de kerk bijzondere glas-in-loodramen. Dit jaar (2020) is het door Jacobus Zeemans voor deze kerk gebouwde orgel precies 300 jaar oud. De veertiende-eeuwse toren liep in 1702 grote schade op door brand. Bij een grondige renovatie in 1957 werd de toren nog verhoogd. In de Tweede Wereldoorlog werd de grote luidklok uit 1704 afgevoerd voor de oorlogsindustrie. Burgerij, bedrijfsleven en gemeente bezorgden de toren in 1965 een carillon. Eeuwenlang is in en om de Dorpskerk begraven. Het prachtig bijgehouden kerkhof was tot 1963 Voorschotens algemene begraafplaats. Al voor de Reformatie beschikte de Dorpskerk van Voorschoten over een pastorie. De kerk was zelfs tot 1877 eigenaar van de Dorpsschool.

Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten – de geschiedenis van de kerk, toren, kerkhof, orgel, pastorie en schoolhuis. Auteurs: Wim v.d. Eijkel, Piet. v.d. Plas, Jan H.M. Sloof, Karel A. de Vries, Henk J. Walvaart.

Uitgave Ginkgo, Leiden.  224 pagina’s. rijk geïllustreerd en gebonden in hardcover

ISBN 978-90-71256-85-1

Verkoopprijs € 19,95, te koop in de boekwinkels van Voorschoten, Museum Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde.