Verborgen graf Vak D

Archeologisch onderzoek in 2006 en 2011 hebben verrassingen opgeleverd. U staat op het pad waar het nodige onder de aarde ligt. Helaas onzichtbaar. Er ligt een middeleeuws graf, iets schuin, voor de ingang van de grafkelder van Duivenvoorde. Dit graf wordt op de kaart van 1810, waarop graven schematisch worden aangegeven, extra benadrukt.

Detail van de kaart uit 1810

De ingang ziet u op onderstaande foto. Een stenen trap geeft toegang naar de ruimte. Er zijn geen knekels gevonden. Helaas is ook niet bekend voor wie dit oude graf gemaakt is.

Middeleeuws graf

Een tufstenen kerk.

Naast dit verborgen graf liggen er op dit pad verschillende tufstenen muurresten. Waarschijnlijk gaat het hier om de achtermuur van het koor van de elfde-eeuwse-tufstenen kerk.

Tufstenen fundament
Tufstenen, 30 bij 14 bij 8 cm

Op basis van dit fundament en de in 1961 gevonden puinbanen kunnen de afmetingen van de tufstenen kerk globaal worden vastgesteld

Fundamenten in de Dorpskerk 1961

Het staat overigens niet vast dat dit het eerste kerkgebouw is geweest, er kan bijvoorbeeld ook nog eerder een houten kerkje hebben gestaan.

Meer informatie over de kerken die er over de periode van 1000 jaar zijn gebouwd vindt u in het boek “Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten” ISBN 978-90-71256-85-1

Nu gaan we weer terug naar Nell Vak A nr 16