Brauckman – Vak 1 nr .9

Jan Dirk Brauckman (1855-1955) was ciseleur en specialist in hoog reliëf bij de Kon. fabriek van gouden en zilveren werken van Van Kempen en Begeer. Zo vertegenwoordigde hij de zilverfabriek bij de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 om zijn werken gemaakt in de fabriek en zijn privéwerken te tonen en toe te lichten. Het door hem ingezonden privéwerk op die wereldtentoonstelling werd bekroond met een bronzen plaquette. Uniek volgens zijn achterkleindochter. Brauckman vertelde zijn kleindochter ‘dat hij daar onder anderen Rodin ontmoette die een uitstalling had van grote beelden naast onze stand’.

Bij de opening van de Van Kempenschool aan de Jan Steenlaan in Voorschoten, thans afgebroken, overhandigde zijn zoon Cornelis Johannes Brauckman (1889-1992) een koperen plaat met in hoog reliëf een buste van J.M. van Kempen, gemaakt door zijn vader die hier ligt. Jan Dirk Brauckman was een bekende figuur in Voorschoten en jaren lang tot op hoge leeftijd kerkenraadslid van de Gereformeerde kerk. Zijn achterkleinkind (slechts 10 dagen oud geworden) ligt begraven in het zandgraf nr 53. Vak4.

Daar tegenover zien we Zonneveld – vak II nr 20