Eggink – Vak F nrs. 1,2,3

Gemetselde keldergraven bedekt met een stenen plaat

Christoffel Eggink sr (1884-1965)  In 1931 werd het kerkhof heringericht. Met een overeenkomst op 2 januari tussen de gemeente Voorschoten, E. Vernede burgemeester en C. Eggink sr. wethouder en de Hervormde gemeente van Voorschoten en Veur, het College van Kerkvoogden W.A.A.J. Baron Schimmelpenninck van der Oye voorzitter en C. Alting secretaris werd de herinrichting geregeld. Ophogen, nieuwe zwarte aarde voor beplanting, aanleg van paden, aanbrengen van beplanting, het bouwen van een lijkenhuisje etc. De heer Eggink sr. komt in mei 1931 met een verzoek bij het College van Kerkvoogden om een stuk grond kopen op het kerkhof om daarin een familiekelder te maken. Het College van Kerkvoogden besluit geen grond te verkopen maar Eggink sr kon gemetselde keldergraven kopen. Hij kocht er drie naast elkaar.

Eggink sr leerde Voorschoten kennen vanwege de bezorging van een grafkrans bij de familie Pompe van Meerdervoort op Klein Roucoop. Hij zag dat er langs de Papelaan een mooi stuk geestgrond te koop werd aangeboden en kocht dat. Firma Eggink werd een belangrijke werkgever in Voorschoten.

Bollenveld op het land van Eggink langs de Papelaan

De familie was jarenlang zeer invloedrijk zowel kerkelijk (gereformeerde kerk) als in de gemeenteraad. Zij bewoonden Villa Henriëtte. Zij dreven een grote bollenkwekerij en werden zeer bekend door de kweek van lelietjes van dalen. In 1910 namen de zonen Chris en Jan de zaak over. Chris Eggink werd voorzitter van de afdeling Voorschoten, Veur, Voorburg en het Westland van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. In 1987 moest het bedrijf wijken voor woningbouw. Op hun land is nu een groot deel van de wijk Bosgeest gebouwd. Sindsdien is het gevestigd in Sassenheim.

We lopen nu weer naar het hoofdpad, gaan linksaf naar het grote veld Vak A met 3 rijen keldergraven achter elkaar. Naar de eerste rij Viveen – Vak A nr. 68