Pauw – Vak A nr. 13/12

Jonkheer Reinier Adriaan Pauw (1775 – 1837). Grootgrondbezitter. Volgens de kadastrale atlas van 1832 heette hij: Reinier Adriaan Pauw. Hij woonde te ‘s-Gravenhage, bezat hier 31 percelen met twee huizen, en daarnaast nog een perceel met recht van opstal in de Oranjepolder. Hij was president van de Raad van Justitie in Batavia, Nederlands-Indië.

Jonkheer Joan Willem Pauw (1787-1863), was rentenier, grondeconoom, bouwman en de grootste huizenbezitter van Voorschoten. In 1832 bezat hij 39 percelen met twaalf huizen nagelaten aan de Nederlands Hervormde Gemeente in Voorschoten. De huisjes van Pauw werden in 1942 afgebroken. Naar hem is de Pauwenstraat genoemd.

Het oudste graf van familie de Raadt ligt in het midden tegenover Vak A nr. 13.