Treub M. – Vak A nr. 14

Hier ligt begraven Jacobus Petrus Treub (1818 – 1887). Jacobus P. Treub genoot weinig onderwijs, maar leerde de bestuurlijke praktijk bij zijn vader Melchior Treub, die rentmeester van Duivenvoorde en secretaris van Veur was. In 1841 droeg Jonkheer Nicolaas Johan Steengracht, heer van Duivenvoorde, de in veler ogen te jonge 23 jarige en onervaren Treub voor als burgemeester van Voorschoten. Steengracht zette door en op 25 februari 1842 werd Treub burgemeester en gemeentesecretaris van Voorschoten. Hij slaagde er in onder zijn bestuur de modernisering van Voorschoten op bestuurlijk, economisch en onderwijskundig gebied vorm te geven. Treub zag de zorg van goed onderwijs als zijn belangrijkste opdracht. Het schoolgebouw aan de Achterweg moest verbeterd worden. Aankoop bijschool aan de Rijndijk. Er kwam in 1843 een spoorlijn met station. In 1847 nodigde Treub de meer vermogenden en ieder weldenkende op de oprichtingsvergadering van de Werkvereniging bij te wonen. Werkelozen uit de situatie van afhankelijkheid halen, maar ze ook laten ervaren dat werken je tot een waardig burger maakt, die een bijdrage levert aan de samenleving. In 1858 vestigde de Zilverfabriek zich hier, waarmee het dorp loskwam van zijn puur agrarisch karakter.

Hij had drie beroemde zonen die allen in Voorschoten zijn geboren op Treubstraat 15, de huidige winkel van bakker Verhoog. In de gevel van dit huis is in 1928 een gedenksteen aangebracht. De zonen en dochter waren dr. Melchior Treub, de botanicus, Jullie Elise Treub, lerares Engels aan de meisjes HBS in Den Haag, dr. Hector Treub, de gynaecoloog en de bekendste van de drie dr. Marie Willem Frederik Treub (1858 – 1931) econoom, minister van landbouw en financiën, in het oorlogskabinet, in de Eerste Wereldoorlog. Hij bezat uitstekende organisatorische kwaliteiten en zorgde tijdens die oorlog voor een voortvarend financieel-economisch beleid. In de late 19e-eeuw en de vroege 20e-eeuw was hij een progressief-liberaal. Hij werd in 1931 eveneens in dit keldergraf begraven.

Begrafenis van M.W.F. Treub. Mr A. Tak neemt afscheid namens Koningin, Regering en Volk

Naast nummer 14, links vinden we 12 en 13 van de families Pauw