Pompe van Meerdervoort – Vak A nr. 31

Hier ligt begraven Jean Antoine jonkheer Pompe van Meerdervoort (1797 – 1874) Hij woonde op Klein Roucoop en was de zoon van de eerste burgemeester van Voorschoten: mr. J.P. jonkheer Pompe van Meerdervoort was hier maire en burgemeester van 1811 tot 1817. Hij was beroepsmilitair: Kapitein der Infanterie. De grootouders van Jean woonden op het huis Adegeest.

Jozef Jan mr. Jonkheer Pompe van Meerdervoort (1837-1918 ), zoon van Jean Antoine, ligt in dit keldergraf. Hij was rechter, van antirevolutionaire huize en lid van de Tweede Kamer der Staten generaal van 1881-1886 en 1901-1905 (ARP) voor Zeeuwse kiesdistricten. Hij was rechter in Middelburg en Goes.

De zoon van Jozef Jan, Johan Jozef Jonkheer Pompe van Meerdervoort (1877-1932) is als laatste in dit keldergraf begraven.

De bewezen stamreeks begint met Pieter Pompe die vanuit Antwerpen verhuisde naar Eindhoven en zich rond 1577 te Goch vestigde en daar voor 7 november 1587 werd vermoord. Zijn zoon Michiel ([1578]-1625) kocht de heerlijkheid Meerdervoort die tot 1835 in de familie Pompe zou blijven en waarna leden zich Pompe van Meerdervoort gingen noemen.

Vanaf de 17e eeuw verwierven leden van het geslacht door koop of huwelijk heerlijkheden en dus bestuursmacht rond Dordrecht; sommige van die heerlijkheden zouden tot in de 19e eeuw in het bezit van het geslacht blijven. In die laatste stad maakten zij ook onderdeel uit van het bestuur. Later trok een tak naar Leiden om daar, of in de omgeving, bestuursfuncties in die stad te bekleden.

Archeologisch onderzoek december 2006

U staat nu boven een oude fundering van de kruiskerk van tufsteen.

Bij de kerkmuur is het graf van de familie Treub – Vak A nr. 14