Kamerlingh Onnes – Vak A nr. 50/50b

InVak-A nr. 50 ligt dr. Heike Kamerlingh Onnes (1853 – 1926) Hoogleraar te Leiden. Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen, Daarna scheikunde in Heidelberg, Duitsland.  Promoveerde in 1879 in Groningen en werd in 1882 hoogleraar experimentele natuurkunde in Leiden   Hij onderzocht het vloeibaar maken van helium. Op 10 juli 1908 slaagde Kamerlingh Onnes er als eerste in om helium bij een temperatuur van min 269°C vloeibaar te maken. Hij ontdekte in 1911 de super geleidende toestand van metalen en werd een beroemd natuurkundige. Zeer jong, op dertigjarige leeftijd, werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 1913 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor “zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen, hetgeen onder andere leidde tot de productie van vloeibaar helium. In 1910 had hij al de Matteucci Medal ontvangen, in 1912 de Rumford Medal.

Onthulling van de gerenoveerde graven op zaterdag 17 juni 2006 door Prof. Dr. Gerard ’t Hoofd , Nobelprijs winnaar 1999 en mevrouw G.A. Kamerlingh Onnes – Barones van Dedem

50B: Menso Kamerlingh Onnes (1860 – 1925) kunstenaar, schilder. Hij maakte landschappen in de stijl van de Haagse School.

In dit keldergraf liggen de vrouw van Menso, Catharina Auguste Tutein Nolthenius (1861-1936) en zijn jongste dochter Elisabeth Maria Jannette Kamerlingh Onnes (1897-1955) en haar echtgenoot Ir. Jacobus Jeanette Walen (1877-1952).

Opmerkelijk is dat er een muziekfragment in de zerk is gebeiteld.

Het muziekfragment het is een stukje uit het vioolconcert in A BWV 1041 van Johan Sebastiaan Bach (1685-1750). Uit het tweede gedeelte; Andante: de laatste 4 maten, 43-46. Gemaakt rond 1720 in Köthen waar hij kapelmeester was in dienst van Leopold van Anhalt-Köthen, Schloss Köthen.

Jacobus J. Walen was een groot liefhebber van muziek en bezat een prachtige Stradivarius!

Hilary Hahn viool, Los Angeles Chamber Orchestra , Jeffrey Kahane.

Menso is een broer van Heike Kamerlingh Onnes (nummer 50). Harmen H. (1893 – 1985) kunstschilder en ceramist is een zoon van Menso Kamerlingh Onnes. Harmen was een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Voorschotense Kunstkring.

Vier graven naar links bij de kerkmuur vinden we Duymaer van Twist – Vak a nr. 9