Duymaer van Twist – Vak A nr. 9

Alexander Johannes Duymaer van Twist (1867 – 1923), zendeling-arts, huisarts. Hij promoveerde in 1901 in Leiden. Hij werd in 1902 door het Ned. Zend. Genootschap. uitgezonden als zendeling-arts naar Modjowarno, eerst om dr. Bervoets ter zijde te staan, later om zelfstandig zijn werk voort te zetten. Van 1902-1911 directeur van het zendingshospitaal Modjowarno (Java). Een grote teleurstelling was het, toen hij den arbeid te Modjowarno moest opgeven om de gezondheid van zijn echtgenote. Hij heeft eerst in Hoogeveen en later vanaf 1917 te Voorschoten gewerkt. Maar zijn hart ging uit naar Modjowarno, naar de Javanen. Met hoeveel liefde en aandoening kon hij van Modjowarno vertellen. Van Voorschoten uit bezocht hij menigmaal het Zendelinghuis te Oegstgeest, waar hij uitnemende hulp bood in het keuren van aanstaande zendelingen en hun vrouwen.

Villa Welgelegen rond 1900.

Hij bewoonde Villa Welgelegen die stond op het perceel waar later de Gereformeerde kerk Het Kruispunt werd gebouwd. Uit een beschrijving uit 1832 blijkt dat bij het huis een erf, een boomgaard, twee vijvers, een tuinhuis een broeikas en een schuur hoorden. Het geheel strekte zich uit van het Kruispunt tot aan de HEMA (vroeger Gevers Deynootschool) tegenover de Dorpskerk. Na de Tweede Wereldoorlog werd Villa Welgelegen gesloopt.

Archeologisch onderzoek juli 2011

U staat nu boven een stuk fundering van de middeleeuwse kruiskerk. De grote stenen zijn tufstenen van de Romaanse kerk die daarvoor gestaan heeft.

Naast dit graf vinden van Dorp – Vak A nr. 9